Genel 02 TEMMUZ 2018 / 10:36

​Dijital dönüşüm süreçlerinizi FourDotOne ile kurgulayın

2012 yılında kurulan FourDotOne Teknoloji, 2014 yılından itibaren işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinin kurgulanması ve uygulanması üzerine hizmet vermektedir. FourDotOne, müşterilerine; üretim izleme, büyük veri optimizasyonu, kestirimci bakım ve işletmelerin dijital dönüşümü gibi projelerde uç noktadaki yazılıma ve donanıma bağımlı olmayan çözümler sunar. FourDotOne, Intel IoT Solutions Alliance üyesi olup, Amazon Web Services alt yapısını kullanmaktadır.

Günümüzde, artan küresel rekabet, hammadde tedariği ve işçilik gibi işletmelerin doğrudan etkisinin sınırlı olduğu konular göz önüne alındığında, rekabet gücü ve karlılığı etkileyecek en önemli unsurun üretim verimliliği olduğu göze çarpmaktadır. İmalat sektöründeki işletmelerin, verimliliğin sürekliliğinde en önemli unsur olan üretim izleme süreçleri hala büyük oranda otomatik olarak gerçekleşmemektedir. FourDotOne Teknoloji, sensörlerden ve uç birimlerden toplanan verileri analiz ederek işletmelere, problemler karşısında daha hızlı aksiyon alabilme ve makinelerin önleyici bakımlarını zamanında yapabilme yeteneği kazandırıyor.

Üretimde verimliliği artırın, plansız duruşların önüne geçin

Plansız duruşların işletmelere maliyeti çok ciddi olabilir. Bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan hatların herhangi birinde oluşan arıza, tüm fabrikayı duruşa geçmeye zorlayabilir. Günümüzde birçok kuruluş için plansız duruşları önlemek, biraz şans işidir; makine bakımları periyodiktir ve genellikle gözle görülebilen arızalar yakalanabilmektedir. FourDotOne Teknoloji tarafından geliştirilen 4.1 Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu (4.1 IIoTP), işletmelerin bakım süreçlerinde daha çevik ve proaktif olmalarına imkan vererek, duruşların asgariye çekilmesine yardımcı olmaktadır.

FourDotOne dijital çözümler bağlamında neler sunuyor?

Dikey Entegrasyon ile anlık veri takibi

Yüksek kar verimliliği sunan FourDotOne, işletmelerin potansiyel beklenti ve boşluklarını belirledikten sonra sınırlı kaynağı maliyet açısından verimli kullanma imkanı sağlamaktadır. Daha iyi bir optimizasyon için protokolleri arttırır, donanımı daha uzun süreler boyunca ayakta tutar ve ara yüzlerini iyileştirir.

Durum İzleme ile yönetimi ele alın

Üretim sırasında oluşan arıza veya fireleri anında tespit ederek, fire miktarı artmadan aksiyon alma imkanı sunan Durum İzleme ile kaynak verimliliği artar. Kurulan alarm ve bildirimler ile kritik değerler eşik seviyelerini geçtiğinde destek personelinin anında bilgilendirilmesi sağlanarak hızlı aksiyon alınır. Böylece verimi düşüren veya iş güvenliğini riske atan durumların ortadan kaldırılması sağlanır.

Büyük Veri Optimizasyonu ile üretim süreçlerinizi geliştirin

FourDotOne işletmelerin bünyesinde bir veri yönetimi ekibi bulundurmasına gerek kalmadan verileri arındırıp analiz eder. Büyük veri analitiği ile üretim sürecinin optimizasyonunu sağlar. Üretim hattındaki yüzlerce noktadan gerçek zamanlı akan veri setini yönetilebilir hale getirerek anlamlı analizlere dönüştürür. Büyük veri ile elde edilen analizler, işletmelerin üretim performanslarını arttırmak için kullanılır hale getirilir.

Kestirimci Bakım ile kesintisiz üretim...

Kestirimci Bakım ile makinelerden toplanan veriler büyük veri entegrasyonu ile yoğun izlemeye tabi tutularak, makinelerin üretim sırasındaki çalışma karakterleri belirlenir. Çalışma karakterindeki en küçük değişiklikte otomatik bilgi verir. Böylece planlı bir bakımla arıza olasılığının önüne geçilerek, sorun giderilir ve kesintisiz üretim imkanı sunar.

Tanılayıcı Analiz ile karar ve uygulama hızınızı artırın

Tanılayıcı Analiz, mevcut Kestirimci Bakım yapısının üzerine üst seviye ürün olarak hızlı kurulabilmektedir. Bu sayede somut sonuçları görerek ilave yatırım kararları alma fırsatı sunar. Problemin tanımlanmasından, doğru kararın uygulanmasına kadar geçen zaman büyük maliyetlere yol açabilmektedir. Karar otomasyonu ile hızlı karar alarak, hem karar aşamasındaki zaman kaybını, hem de insan kaynağı ve üretim hattının durması kaynaklı maliyetleri ortadan kaldırır.

Arttırılmış Gerçeklik ile fiziki engelleri ortadan kaldırın

Dijital verileri fiziki dünyaya taşıyarak yönetim, geliştirme ve eğitim süreçlerinde üstün standardizasyon ve performans artışı sağlar. Mesafe engeli olmadan merkezi bilgiyi her noktaya gerçek deneyim ile dağıtır. Böylece seyahat ve konaklama masrafları, zaman kaybı gibi bir çok maliyete katlanmadan düzenli gelişim sağlama imkanı sunar.

FourDotOne, CEBIT d!talk sahnesinde

FourDotOne Kurucu Ortağı Kerem Palabıyık CEBIT 2018 kapsamında düzenlenen d!talk yan sahnelerinde FourDotOne çözümlerini anlattı. FourDotOne’ın CEBIT’te olma amacı ve gelecek vizyonu hakkında yönelttiğimiz soruları Palabıyık şu şekilde yanıtladı:

“FourDotOne olarak ana amacımız global bir oyuncu olmak. Bu yolda da hem yurtiçinde hem global ölçekte yaptığımız projelerle rakiplerimize karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. CEBIT’te de ana amacımız potansiyel fırsatlar yaratmak ve iş ortakları bağlamında birlikte çalışabileceğimiz şirketler bulmak. Bu yolda CEBIT bizim için fuar seviyesin ilk adımımız ve bu sebeple de heyecanlıyız.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics