Dosya İş Sürekliliğinin Anahtarı Tümleşik İletişim 16 TEMMUZ 2017 / 15:29

Bütünsellik daha da gelişecek

Tümleşik iletişim çözümleri artık her ölçekte şirketin kurumsal demirbaşı olmakla kalmıyor. Yeni teknolojiler ve eğilimler, ayrıca bulut bilişimin kurumsal hayatta yerini güçlendirmesi ile kendini sürekli yeniliyor. 
Bilişim sektörünün temel trendlerinden biri olan tümleşik iletişim, her ölçekte şirkette yerini alarak kapsamını git gide artırıyor, bu yönüyle bir ‘zorunluluk’ halini alıyor. Doğal olarak, tümleşik iletişim çözümleri ve hizmetleri de gelişimleri ile dinamizmini koruyor. Çünkü bu başlıklarda hizmetler sunan şirketler ihtiyaca uygun sunum yapıları ile hem kendilerini hem de bu çözüm ve ürünlerin hedefi olan her ölçekte şirkete fayda sağlıyorlar. Bu dinamizm, tümleşik iletişim başlığında satın alma ve birleşmeleri ön plana çıkartırken, UCaaS konsepti de bulut bilişimin kurumsal hayatta varlığını artırması ile önem kazanıyor. Böylece sürekli gelişen ve çeşitlenen API’ler; iletişim ve ortak çalışma odaklı yazılımlar ile işe özel uygulamalar arasındaki entegrasyonu da yeniliyor. İş dünyası böylece geleneksel tümleşik iletişim çözümlerini, kurumsal işbirliğine daha da uygun uygulamalarla yenilemeye odaklanıyor.
 
İletişimde hibrit bulut farkı önem kazanacak 
Şu bir gerçek ki, UCaaS konsepti küresel bazda yaygınlaşacak. Çünkü büyük şirketlere odaklı operatörler, küresel yayılma politikaları çerçevesinde hizmet kombinasyonlarını da yenileyecek, hatta müşteri tarafından satın alınmış ama söz konusu şirkette tüm çalışanlara sunulmamış tümleşik iletişim lisanslarını aktif kılacaklar. Büyük ölçekli operatörler bu yolda ilerlerken, daha küçük sağlayıcılar ise KOBİ’lere yönelik daha düşük maliyetli hizmetleri, daha hızlı çözüm geliştirme döngüsü ile sunma avantajını yakalayacak.  
İletişimin bu yaygınlaşan tümleşik hali, beraberinde hibrit bulutun da daha çok tercih edilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Tabi bunda kurumsal sunucularda konumlanan tümleşik iletişim çözümleinden başka sunucularda barındırılan hizmetlere geçişin belirleyici olacağını söylemek mümkün. Konuyla ilgili araştırmalara göre, birçok şirket tümleşik iletişimde hibrit modelini gelecek birkaç yıl boyunca tercih edecek, ama asıl stratejik hedefe de bütünüyle bulutta konumanan tümleşik iletişim yazılımlarının ağırlık kazanması ile ulaşılacak. Bu arada, tümleşik iletişim sağlayıcıları arasındaki rekabet de git gide kızışacak, satın alma ve birleşmeler bu alanda küresel bazda öne çıkacak. API’lerin bu süreçteki gelişimi ise şirketlerin çalışanlarına sundukları iletişim ve işbirliği araçlarının dönüşümünü beraberinde getirecek.
 
Operatörler için büyük fırsat 
Tümleşik iletişim ekosisteminde tepeden tırnağa bir değişim kaçınılmaz. Bu nedenle bu hizmet almayı planlayan şirketler, çok iyi hesap ve araştırma yapmalı. Çünkü örneğin; bu başlıkta muhtemel bir BT markasının veya iş ortaklarının konsolidasyonu, önde gelen hizmet alıcıların uzun vadeli planlarını da tepeden tırnağa değiştirebilir. Bulut tabanlı tümleşik iletişim hizmetlerinin önemli bir bölümü daha gelişme safhasında ve bu da şirketlerin, konuyla ilgili yatırım yaparken 3-5 yıl sonraki bakım hizmetlerini de dikkate alarak karar vermesini, söz konusu dönemde bakım ve destek hizmeti alınabilecek şirketin olmaması riskini gözeterek adım atmasını gerekli kılıyor. Tedarikçiler ise bu arada pazardaki lider şirketlerin etrafındaki belirsizliği dikkate alarak ilerleyip, onların boşluklarını doldurma fırsatlarını gözetse fena olmaz.
Barındırılan tümleşik iletişim hizmetlerinde tedarikçilerin mobil odaklı bir yaklaşımla ilerlemesinde fayda var. Çünkü geldiğimiz noktada mobil, iş hayatında birçok başlıkta süreklilik ve verim adına bir gereklilik. Yani geleneksel masa telefonları artık iş sürekliliğinin bugününde çok da büyük bir öncelik değil. Bu gerçeği göz önüne alan özellikle büyük operatörlerin kendi mobil hizmetleri ile tümleşik iletişimi entegre etmek adına benzersiz bir fırsata sahip olduğu da açık.
 
API’lerin sayısı ve gerekliliği artacak 
Tümleşik iletişimde sadece 2017 değil, orta vadeye de baktığımız zaman API’lerin katlanarak artan sayısı, video içeriğin yükselişi, ekipler içinde mesaj trafiğinin katlanması ve bulut kullanımının bu başlıkta önem kazanması da kaçınılmaz. İhtiyaçların bu gelişimi, farklı ölçeklerde şirketlerin eğilimlerini de belirleyecek. Mesela büyük ölçekli şirketler tek bir tedarikçiden her şeyi karşılarken, KOBİ’ler ise bu başlıkta artan seçenekleri doğru değerlendirebilmek için detaylı karar verme süreçleri ile rotasını çizecek. Yani büyük ölçekli şirketler tek bir tedarikçiden tümleşik iletişime dair her şeyi temin etmeyi yönetimsel kolaylık adına tercih ederken, KOBİ’ler ise yeni nesil servis sağlayıcılar arasında daha hızlı seçimler yapma, bu yeni pazar temsilcilerinin sunduğu fırsatlardan makul maliyetlerle yararlanma imkanına ulaşabilecek. Bulut bilişim yaygınlığında tümleşik iletişim de önemli bir paya sahip olacak, hatta bulutun önceliği bir kural halini alacak. Günümüzde her ölçekte birçok şirket bulut tabanlı telefon hizmetlerini ya kullanıyor ya da bu konuda planlar yapıyor. Bu arada şirketlerin önemli bir bölümü halihazırda bulut tabanlı web ve video konferans, e-posta ve dosya depolama servislerini kullanıyor. Maliyet azaltma ve daha çevik olma çabasından vazgeçme lüksü olmayan şirketlerin buluta geçişi böylece hızlanacak.
Bu dönemde iletişimin tümleşik ve kesintisiz olmasında API’lerin çok daha büyük bir rolü olacak. Günümüzde şirketlerin zaten önemli bir bölümü API’leri kullanarak, tümleşik iletişimi bazı başlıklarda destekliyor. Bazı şirketler ise geliştirme platormları aracılığıyla kende tümleşik iletişim uygulamalarını inşa ediyor.
 
Video sistemleri destek sağlıyor 
Tümleşik iletişim çözümleri sunan şirketlerin sınırlı bir bölümünde uygulama geliştirme ekipleri var. Ama bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu ilerleyen yıllarda geliştirici odaklı yetkinliklerini artırmayı planladığı bilgisini veriyor. Yeni nesil yazı tahtaları da çok daha güçlü ekip işbirliklerini mümkün kılan sistemler halini alacak ve şirket toplantılarını daha pratik ve düşük maliyetli hale getirecek.
Video sistemlerinin son yıllarda konferans yapılarından daha farklı bir yapıya büründüğü görülüyor. Hatta müşteri katılımını geliştirmek ve kurumsal iş süreçlerini güçlendirmek için dijital dönüşümde önemli bir yer edindiği de aşikar. Bunun bir sonucu olarak, giderek daha çok sayıda şirket, video içerik ve yayın yönetim platformları oluşturuyor. Bu platformların gelişimi de o kadar hızlı ki, yönetimsel bilgilendirmeler ve eğitim videoları gibi temel yapıların çok daha ötesine geçiyor. Örneğin çalışanlar kendi videolarını kaydedip paylaşabiliyor. Şirketler güvenlik amaçlı olarak veya tesis yönetimine destek için uzaktan izleme veya drone’ları temel alan video kayıt yöntemlerini kullanabiliyor. Şirketler ayrıca müşteri iletişim ve etkileşimini artırmak için tüketici ile yüz yüze iletişim sağlayan video yapılarını kiosk’larında konumlandırıyor, misal, tüketici ile aynı bakış açısı ile olup biteni görmeye yarayan hizmetleri hayata geçiriyorlar.
 
Bireysel araçlar, kurumsalda da yerini alıyor 
Genel olarak bilişim sektöründe videonun artan gücü ışığında, tümleşik iletişimde de örneklerin artacağını ve çeşitleneceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Bu arada, iletişim metotları çeşitlenirken, tümleşik iletişimde arama, anlık mesaj ve video sohbet için kullanılan masaüstü uygulamaların yerini, ekiplere yönelik sohbet uygulamaları alıyor. Microsoft Teams, Facebook Workplace bunun ilk akla gelen örnekleri ve genel beklenti, iş odaklı mesajlaşma yapılarının daha da büyümesi yönünde. Öyle ki, birçok tümleşik iletişim çözüm sağlayıcısı ürün yelpazesine mesajlaşma uygulamalarını eklemeye başladı. Mesajlaşma alışkanlıkları fazlasıyla yetkin bireylerin, iş hayatında da bu beklentisinin gelişmesi, doğal olarak tümleşik iletişim çözümlerinde ekipler arası mesajlaşma uygulamalarının da artmasını sağlayacak.
 
İletişim, artık işbirliğini temel alıyor
Tümleşik iletişim sistemlerinde özellikle son birkaç yılda gelişim kendini gösteriyor. Bu gelişim, beraberinde modern dünyanın iş ortamlarını getiriyor. Şirketler ölçeklerine ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri konumlandırdıkça, tümleşik iletişim de ofis ortamında işbirliğini sağlamanın anahtarı haline geliyor. Şirketlerin tümleşik iletişimde göz önünde bulundurması gereken trendler ise çok çeşitli:
Tek tedarikçi tercih sebebi: şirketlerin önemli bir bölümü tümleşik iletişim uygulamalarını ek bir tedarekçiden temin etmeyi planlıyor. Daha iyi kullanıcı deneyimi yaratmak ve süreçlerde kolaylık sağlamak isteyen özellikle büyük ölçekli şirketler tedarikçi konsolidasyonuna çok sıcak bakıyor. KOBİ’ler ise bu belirttiğimiz konsolidasyon planlarından çok uzak ve onların tümleşik iletişimde yeni ve küçük ölçekli şirketlerin sunumları ile bu yola çıkma ihtimali daha yüksek.
Müşterek çalışabilme yetkinliği gerekli: Farklı tedarikçilerin birlikte işlerlik sağlayabilen çözümleri, hem tümleşik iletişim çözümlerini temin etmek isteyen şirketler için fırsat hem de BT dünyasında farklı şirketlerin işbirlikleri ile hareketliliğin temeli. Bu tarz bir işlerlik, kurumsal iletişimde daha farklı katmanları ve paydaşları da kapsama gücü demek. Farklı yapılar arasında birlikte çalışabilme yetkinliği geliştikçe, tümleşik iletişim çözümü kullanıcı sayısının da artacağını tahmin etmek zor değil.
Ekipler arasında ‘gerçek’ işbirliği: Ekiplerin sohbetlerine imkan sağlayan uygulamalar iş dünyasında giderek daha çok tercih ediliyor. Şirketler bu durumdan çok memnun. Çünkü hem iç hem de dış bağlantıları ile daha güçlü bir iletişim sağlayabiliyorlar. Bu tarz anlık mesajlaşmalar, iş ortamındaki farklı ekiplerin birbirleri ile daha sık iletişim kurmasını, iş süreçleri ve projeler konusunda daha doğru bilgi paylaşımını sağlıyor. Belirttiğimiz avantajlar, masa üstündeki telefonun da pabucunu git gide dama atıyor.
Videonun yükselişi hız kazanıyor: YouTube ve Vimeo gibi video içerikleri iş dünyasının da kullanımı için önemli araçlar olduğunu kanıtladı. Ama kurumsal seviyede video konferans ilgisinin de gelişimi yakın takipte. Asıl önemlisi, kurumsal dijital dönüşümü hızlandırmak için video da bulunmaz bir araç. Sanal eğitimlerden işe alım süreçlerine kadar birçok kurumsal işleyiş video ile tümleşik iletişim dünyasında yerini alacak.
Tümleşik iletişimde kişiye özel çözümler revaçta: Şirketin hangi çalışanının, yaptığı işe bağlı olarak hangi araçlara ihtiyaç duyduğunu saptamak tümleşik iletişimde de önemli bir hedef halini alıyor.  Çünkü giderek daha çok şirket körü körüne kurum içi teknoloji dağılımı yerine, bu konuda daha bilinçli hareket etme çabasında. Sonuçta her bir çalışan için tek bir çözüm olmadığı gerçeğini kurumsal BT birimleri de görüyor. Zaten bu nedenle kullanıcılarını daha dikkatli bir şekilde dinleyerek, sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken en doğru çözümleri onlara sunuyorlar. Böylece kurumsal BT harcamalarında da adımlar dikkatli atılmış oluyor. 
ETİKETLER : 1130

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics